Jahan Steel Kalite ve güvenilirliğin sembolü

Kum ilinde yapım halindeki projelerin gidişatını ziyaret etmek

Kum ilinde uygulama aşamasının başlangıcı, çelik üretim fabrikasının inşaası

JAHAN STEEL Genel müdürü tarafından yapılan kum ili seyahatinde yapım halindeki pojelerin gidişatı  yakından ziyaret edilmiştir. Bu fabrika Salafçegan gibi civardaki sanayi bölgelerde bulunmaktadır.

Jahan steel genel müdürü Sirus Himmetiyan kalkınma planlamalarının sürdürülmesini vurgularken bu ziyarete kendisine eşlik eden Kum il yetkililerine teşekkürlerini sunmuştur.

Sirus Himmetiyan “fulad garb asia” grubunun soğuk haddeleme üretim hattına uygulamakta olan metal yapı projesinin %90lık gelişmesini yakından ziyaret etmiştir. Bunun gibi birkaç projenin de aynı orandaki gelişimine şahit olmuştur. Aynı zamanda yapmış olduğu bu iş gezisinde Kum ilinde Çelik fabrikasının üretim aşamalarına da başlamıştır.

Sirius Himmetiyan bir günlük seyahatinin devamında yerli ve yabancı eksperlerin bulunduğu bir toplantıda şirketin kalkınma planlarını değerlendirmeye almıştır. Müzakerelerin sonuçlanması taktirde Tebriz’de işlemlere başlanılması planlanmaktadır.

Sirus Himmetiyan yapmış olduğu  bu seyahatte şirketin mali müdürü, metal yapı departman müdürü ve satış müdürü kendisine eşlik etmişler.