Jahan Steel Kalite ve güvenilirliğin sembolü

Cezayirin Tebriz demir çelik endüstri kapasitesiniden yararlanma planları

Cezayir elçiliğin İran’da yaptığı konuşmasında şu sözler yer almaktadır: Demir çelik alanında Iran ile işbirliğimizin geniş çaplı olması büyük önem taşımaktadır. Bu alandaki en iyi kapasitenin Jahan Steel şirketine ait olduğu da aşikardır.

Ali Uruc yapmış olduğu fabrika ziyaretinde üretim kapasiteleri hakkında bilgilenmenin yanısıra Cezayirin bu şirekt ile başarılı işlere imza atabileceğini de ön görmüştür.

Ali Uruc Cezayir’in çelik alanındaki üretim kapasitesine dikkat çekerek yurtiçi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarından, bu sorunu çözmek üzere bu alanda nam salan şirketler ile İş birliğe açık olduklarından söz etmektedir. Aynı zamanda ülke ekonomik uzmanlarının diğer ülkenin üretim kapasitelerine yeterince hakim olmadıklarını ve bunun ekonomik iletişim gelişmesinin en büyük engelinlerinden biri olduğunu öne sürmüştür. Öte yandan İran üretim kapasitesi ve Cezayirin yatırım alanındaki kurallarının esnekliğine değinerek bu iki ülkenin başarılı işler yapabileceklerinden de bahsetmiştir.

Ali Urucun konuşmasının devamında şu ifadeler yer almıştır: Halihazırda cezayir Yurtiçi ihtiyaçlarını gidermek amaçlı yeni kapasiteler tespitlemekteyiz, Buna istinaden Jahan steel grubunun üretim potansiyelinin bu ortaklığa uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Jahan Steel grubu Çelik ve Çelik Yapı alanında 60 yıllık deneyimi ile Galvanize Destek Sac ihracatında 2020 yılına kadar ilk ve tek ruhsatlı şirket olarak bilinmiştir. Bu şirket günümüzde Galvanize Destek Sac üretiminde 70-80 oranlık paya sahiptir. Aynı zamanda ülkede ilk olarak uPVC Kapı ve pencere kolu full otomatik üretim hattı “Sepehr Yaragh Parsiyan” adlı şirketi tarafından hizmete açılmıştır. Aylık 250.000 Kapı kolu ve 550.000 pencere kolu üretim kapasitesine sahiptir. Halihazırda ülkenin %80 oranlık uPVC aksesuarları İthal edilmektedir.