2021 yılında Jahan steel grubunun Arbil-Irak inşaat planama fuarından deneyimleri

İnşaat alanında yurtiçi ve yurtdışı uluslararası fuarlarda bulunan Jahan Steel şirketi 2022 Irak Erbil uluslararası