آهن و فولاد جهان

حضور شرکت آهن و فولاد جهان در نمایشگاه Window Eurasia

حضور شرکت آهن و فولاد جهان در ۲۳ امین نمایشگاه بین المللی پنجره ، ماشین آلات و صنایع وابسته از تاریخ ۲۱ الی ۲۵ آبان ماه در نمایشگاه تویاپ استانبول